Početna strana » Javascript » NodeJS

NodeJS

NodeJS je brzo rasatuća web server tehnologija koja nam omogućava da koristimo Javascript na serveru. Poznavanje Node.js je od suštinskog značaja za svakog web developera danas jer je on deo najmodernijih web aplikacija ko što je MEAN.

Fond: 40 časova
Trajanje kursa: 2 meseca
Cena kursa: 390.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Node.js je baziran na Chrome-ovoj V8 JavaScrpt osnovi koji omogućuje brzo izvršenje serverskog JavaScript-a, što čini vašu aplikaciju efikasnom i neopterećujućom za uređaj.

Node.js je u isto vreme interesantan kako front-end tako i back-end developerima. Učenje Node.js-a od osnova će savršeno unaprediti Vaše veštine kao web developera.

Tokom ovog kursa polaznik će steći sledeća znanja i veštine:

  • V8: The JavaScript Engine
  • Osnova Nod-a
  • Moduli, Eksporti, i Require
  • Event-i i emiteri evenata
  • Asinhroni kod, libuv, strimovi, fajlovi, i ostalo…
  • HTTP i Web Server
  • Express
  • Javascript, JSON, i baze podataka
  • MEAN

Tokom ovog kursa naučićete da kreirate sopstvenu aplikaciju. Da bi ste pohađali ovaj kurs neophodno je da imate prethodno završen osnovni kurs Javascript-a u SyntaxMedia školi ili da imate adekvatno znanje. Kliknite ispod i prijavite se za kurs.

SyntaxMedia newsletter

Stay informed on our latest news!

Subscribe to SyntaxMedia newsletter feed