Početna strana » Kursevi

Kursevi

GRUPNI KURSEVI

Mi u Learning Media Center-u se stalno trudimo da usavršavamo naše programe, pratimo inovacije iz oblasti informacionih tehnologija, pružimo praktična znanja i izgradimo dugotrajne odnose sa našim polaznicima.

Visokokvalitetnu nastavu u oblasti grupnih kurseva postižemo ograničavanjem broja polaznika u okviru svake grupe na petoro. Na ovaj način uspešno je postignut balanas između stečenog znanja, njegove primene i prijatne radne atmosfere.

U zavisnosti od Vašeg ličnog interesovanja,odnosno od toga da počinjete sa učenjem bez ikakvog predznanja ili već aktivno radite u ovoj oblasti odlučujete se za program koji Vam je potreban. Program može imati dužinu trajanja od mesec dana ili dva meseca. Takođe, su na raspolaganju i intenzivni vikend seminari u kojima se akcenat stavlja na jednoj određenoj oblasti.

KONSULTATIVNI KURSEVI

Konsultativni kursevi su namenjeni onima kojima je želja da se za njihove potrebe analizira, razradi plan, predloži najbolja metoda za povećanje produktivnosti njihovog poslovanja i potom izvrši obuka kadrova. Najčešće se odvija u okviru individualnih predavanja ili tima ljudi koji radi na istom projektu u okviru kompanije.

SyntaxMedia newsletter

Stay informed on our latest news!

Subscribe to SyntaxMedia newsletter feed