Početna strana » Php » Laravel

Laravel

Laravel je najpopularniji MVC framework za PHP. Ovaj kurs naučiće vas osnovu koja Vam je potrbna da bi uspešno razvili, testirali i obezbedili Laravel Aplikaciju. Sa završetkom ovog kursa steći ćete zvanje Full Stack Laravel Developer.

Fond: 40 časova
Trajanje kursa: 2 meseca
Cena kursa: 380.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Laravel je jednostavan ali ekspresivan i moćan.Nauči da razvijaš složene platforme i projekte sa nekoliko linija koda koristeći neke od najmoćnijih karakteristika Laravela. Izbegni bespotrebno pisanje koda i fokusiraj se na funkcionalnost, ne na kod.
Tokom ovog kursa naučićete kakav je framework Laravel i kako ga iskoristiti za kreiranje profesionalnih platformi.
Na ovom kursu ćete naučiti:

 • Nove PHP artisan karakteristike
 • Middlewar-i za Laravel
 • Validacije upita
 • Upravljanje greškama
 • Migracije baza
 • Autentikacija u Laravel-u
 • Sesije i korisnički profili
 • Kreiranje naloga
 • Kreiranje i validacija formi
 • Upravljanje fajlovima
 • I sve drugo što Vam je neophodno za razvoj složenih aplikacija.

Tokom ovog kursa koristićete Laravel kako bi kreirali potpuno funkcionalnu platformu od početka. Takođe ćete upoznati sve alate koji su Vam neophodni kako bi postigli veću produktivnost tokom razvoja aplikacija, posebno aplikacija razvjenim na Laravel-u.
Kako biste pohađali ovaj kurs neophodno je da imate završen napredni PHP Developer kurs u našoj školi ili adekvatno no znanje.

SyntaxMedia newsletter

Stay informed on our latest news!

Subscribe to SyntaxMedia newsletter feed